round = zaokrąglony, okrągły

Pregnant Woman Holding Belly

Źródło: http://www.sheknows.com/articles/809343.htm

zaokrąglony, okrągły

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Her belly was round like a ball. = Jej brzuch był okrągły jak piłka.