fire, sack = zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy)

Sack Him, Fire Him, Dismiss Him!!! What's Negative About That ...

Źródło: http://www.thevillablogger.com/sack-him-fire-him-dismiss-him-whats-negative-about-that/

zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy)

fire , sack British English = zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

My boss fired me for being late. = Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.