offer = proponować, oferować

We are pleased to offer,

Źródło: http://www.vectoredresources.com/presentations.htm

proponować, oferować

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can I offer you a drink? = Czy mogę ci zaproponować drinka?