path = ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

Path, Integral

Źródło: http://asymptotia.com/2007/08/22/path-integral/

ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

path = ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They followed the path until they got to the river. = Oni podążali wzdłuż ścieżki, aż dotarli do rzeki.