BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

shelter = schronisko (np. dla bezdomnych)

shelter for the homeless

Źródło: http://www.stjamesnl.org/shelter

schronisko (np. dla bezdomnych)

shelter = schronisko (np. dla bezdomnych)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He was homeless so he lived in a shelter. = On był bezdomny, więc mieszkał w schronisku.