"weakness" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

weakness rzeczownik

rzeczownik + weakness
Kolokacji: 11
muscle weakness • security weakness • leg weakness • material weakness • market weakness • ...
weakness + czasownik
Kolokacji: 20
weakness makes • weakness causes • weakness leads • weakness lies • weakness occurs • ...
czasownik + weakness
Kolokacji: 38
show weakness • exploit one's weaknesses • expose weaknesses • know one's weaknesses • include weakness • see weakness • ...
przymiotnik + weakness
Kolokacji: 86
economic weakness • human weakness • greatest weakness • major weakness • big weakness • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. economic weakness = gospodarcza słabość economic weakness
2. human weakness = ludzka słabość human weakness
3. greatest weakness = największa słabość greatest weakness
4. major weakness = główna słabość major weakness
5. big weakness = wielka słabość big weakness
6. physical weakness = fizyczna słabość physical weakness
7. structural weakness = strukturalna słabość structural weakness
8. only weakness = jedyna słabość only weakness
9. inherent weakness = nieodłączna słabość inherent weakness
10. great weakness = wielka słabość great weakness
11. political weakness = polityczna słabość political weakness
12. main weakness = główna słabość main weakness
13. serious weakness = poważna słabość serious weakness
14. relative weakness = względna słabość relative weakness
15. potential weakness = potencjalna słabość potential weakness
przyimek + weakness
Kolokacji: 19
of weakness • for weakness • from weakness • with weakness • about weaknesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.