KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"user" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

user rzeczownik

rzeczownik + user
Kolokacji: 101
Internet user • drug user • computer user • end user • Mac user • wheelchair user • service user • Web user • Windows user • ...
user + rzeczownik
Kolokacji: 85
user interface • user rating • user review • users account • user fee • user base • user comment • user experience • user group • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
2. user rating = wskaźnik użytkownika user rating
3. user review = przegląd użytkownika user review
4. users account = użytkownicy uważają users account
  • Having a user account shouldn't make you able to r00t the machine.
  • All user accounts were lost in the process, so the users had to sign up again.
  • Over 4.5 million individual user accounts are now registered with the system.
  • More than 500 new user accounts are registered every day.
  • From here, you can view and manage all user accounts.
  • You might want to start using a limited user account on Vista.
  • Within the first six hours after launch over 113,000 user accounts were created.
  • By definition, it cannot do that from a limited user account.
  • These sites claim millions of user accounts from all over the world.
  • Despite its 2-3 million page views per month, the network has only about 3000 active user accounts.
5. user fee = podatek od usług publicznych user fee
6. user base = baza użytkowników user base
7. user comment = komentarz użytkownika user comment
8. user experience = doświadczenie użytkownika (związane z produktem) user experience
9. user group = grupa użytkowników user group
10. user name = nazwa użytkownika user name
11. user data = dane użytkownika user data
12. user community = użytkownik społeczność user community
13. user interaction = interakcja użytkownika user interaction
14. user input = użytkownik wkład user input
15. user feedback = reakcje użytkownika user feedback
16. user manual = podręcznik użytkownika user manual
17. user profile = profil użytkownika user profile
18. user ID = ID użytkownika user ID
19. user access = użytkownik dostęp user access
user + czasownik
Kolokacji: 246
user chooses • user downloads • user accesses • user selects • user searches • user enters • user shares • user pays • user needs • ...
czasownik + user
Kolokacji: 79
allow users • enable users • provide users • help users • user based • end users • prevent users • contain to users • tell users • ...
przymiotnik + user
Kolokacji: 124
individual user • regular user • heavy user • new user • mobile user • average user • intravenous drug user • large user • active user • ...
przyimek + user
Kolokacji: 17
among users • between users • for users • by users • to users • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.