"truth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

truth rzeczownik

rzeczownik + truth
Kolokacji: 12
truth of one's words • truth of one's statement • gospel truth • Sojourner Truth • home truth • ...
truth + rzeczownik
Kolokacji: 10
truth commission • truth serum • truth value • truth teller • truth squad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
2. truth serum = serum prawdy truth serum
3. truth value = wartość logiczna truth value
truth + czasownik
Kolokacji: 33
truth tells • truth comes • truth lies • truth comes out • truth makes • ...
czasownik + truth
Kolokacji: 33
tell the truth • uncover the truth • hide the truth • reveal the truth • seek the truth • admit the truth • discover the truth • learn the truth • ...
przymiotnik + truth
Kolokacji: 149
whole truth • simple truth • absolute truth • sad truth • hard truth • real truth • Inconvenient Truth • full truth • great truth • literal truth • ...
przyimek + truth
Kolokacji: 18
in truth • of truth • for truth • far from the truth • between truth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.