Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"tournament" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tournament rzeczownik

rzeczownik + tournament
Kolokacji: 111
tennis tournament • NCAA Tournament • Basketball Tournament • golf tournament • conference tournament • state tournament • ...
tournament + rzeczownik
Kolokacji: 65
tournament game • tournament play • tournament record • NCAA Tournament appearance • tournament victory • tournament director • ...
tournament + czasownik
Kolokacji: 39
tournament begins • tournament runs • tournament takes • tournament features • tournament starts • ...
czasownik + tournament
Kolokacji: 49
tournament organized • tennis tournament played • win in the Olympic tournament • finish in the Olympic tournament • ...
przymiotnik + tournament
Kolokacji: 99
major tournament • regional tournament • international tournament • annual tournament • national tournament • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
3. regional tournament = regionalny turniej regional tournament
6. final tournament = ostatni turniej final tournament
  • It is a single-elimination tournament currently consisting of eight teams.
  • The cup was a single-elimination tournament, with all sixteen teams playing from the first round.
  • Many sports leagues also participate in a single-elimination tournament each year.
  • From 1985 to 1991, they compete in a single-elimination tournament that included a third place match.
  • Beginning in 1992, the format switched to group play followed by a single-elimination tournament.
  • All eight advance to the medal round, a single-elimination tournament.
  • The overall format of the show is a single-elimination tournament with five rounds.
  • The Shield is also a single-elimination tournament of similar format.
  • The team competition was a single-elimination tournament among eight teams.
  • It is a single-elimination tournament, where two teams play against each other in order to advance to the next round.
11. European tournament = Europejski turniej European tournament
12. previous tournament = poprzedni turniej previous tournament
14. amateur tournament = amatorski turniej amateur tournament
15. inaugural tournament = turniej przemówienia inauguracyjnego inaugural tournament
16. live tournament = bezpośredni turniej live tournament
17. entire tournament = cały turniej entire tournament
18. post-season tournament = turniej poczta-sezon post-season tournament
20. local tournament = lokalny turniej local tournament
22. total tournament = zupełny turniej total tournament
23. main tournament = główny turniej main tournament
24. double-elimination tournament = turniej podwójny-eliminacyjny double-elimination tournament
25. official tournament = oficjalny turniej official tournament
przyimek + tournament
Kolokacji: 19
during the tournament • before the tournament • into the tournament • after the tournament • in the tournament • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.