BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"tip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tip czasownik

tip + rzeczownik
Kolokacji: 11
tip one's hat • tip one's hand • tip one's head • tip the scales • tip the balance • ...
czasownik + tip
Kolokacji: 3
help tip • avoid tipping • risk tipping
tip + przyimek
Kolokacji: 24
tip off • tip over • tip up • tip on • tip with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. tip off = wskazówka daleko tip off
2. tip over = wywrócić, wywrócić się tip over
3. tip with = zakończ tip with
5. tip on = przechylać na tip on
6. tip to = przewróć się tip to
7. tip at = przechylać przy tip at
8. tip in = przechylać w tip in
9. tip for = przechylać dla tip for
10. tip up = przechylać się na jedną stronę, podnosić się z jednej strony tip up
11. tip toward = przechylać w kierunku tip toward
12. tip from = przechylać z tip from
13. tip off to = wskazówka daleko aby tip off to
15. tip out = wskazówka na zewnątrz tip out
16. tip against = przechylać przeciwko tip against
tip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
tip forward • widely tipped • tip slightly • tip sideways • finally tip • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.