"tip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tip rzeczownik

rzeczownik + tip
Kolokacji: 90
Diet Tip • wing tip • travel tip • tip of one's fingers • tip of one's tongue • tip of one's nose • tip of one's tail • tip of one's sword • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. Diet Tip = Wskazówka niskokaloryczna Diet Tip
2. wing tip = czubek skrzydła wing tip
3. travel tip = wskazówka turystyczna travel tip
5. tip of one's tongue = wskazówka z czyjś język tip of one's tongue
6. tip of one's nose = wskazówka z czyjś nos tip of one's nose
7. tip of one's tail = wskazówka z czyjś ogon tip of one's tail
8. tip of one's sword = wskazówka z czyjś miecz tip of one's sword
9. tip of one's toes = wskazówka z czyjś palce u nogi tip of one's toes
10. tip of one's ears = wskazówka z czyjś uszy tip of one's ears
11. leaf tip = wskazówka liścia leaf tip
12. tip of Manhattan = czubek Manhattan tip of Manhattan
13. holiday tip = wskazówka turystyczna holiday tip
tip + rzeczownik
Kolokacji: 7
tip sheet • tip jar • Tip Oneill • tip pen • tip line • ...
tip + czasownik
Kolokacji: 41
tip helps • tip touches • Tip starts • tip comes • tip leads • ...
czasownik + tip
Kolokacji: 38
offer tips • share tips • give Tips • get tips • provide tips • e-mail with one's tips • take several Tips • watch tips • include tips • ...
przymiotnik + tip
Kolokacji: 85
southern tip • northern tip • top tip • eastern tip • anonymous tip • western tip • southernmost tip • useful tip • pointed tip • white tip • ...
przyimek + tip
Kolokacji: 17
for tips • of tips • with one's tips • before tip • including tip • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.