Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time czasownik

time + rzeczownik
Kolokacji: 3
time one's arrival • time one's visit • time tickets
time + przyimek
Kolokacji: 11
timed for • timed to • timed in • timed with • timed at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. timed for = ustalony termin dla timed for
2. timed to = ustalony termin aby timed to
3. timed in = ustalony termin w timed in
4. timed with = ustalony termin z timed with
5. timed at = ustalony termin przy timed at
time + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
perfectly timed • carefully timed • well timed • precisely timed • badly timed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.