KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"tent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tent rzeczownik

rzeczownik + tent
Kolokacji: 38
circus tent • canvas tent • mess tent • pup tent • beer tent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. circus tent = namiot cyrkowy circus tent
2. canvas tent = namiot płócienny canvas tent
tent + rzeczownik
Kolokacji: 35
tent city • tent flap • tent pole • tent camp • tent wall • ...
tent + czasownik
Kolokacji: 14
tent stands • tent collapses • tent pitches • tent covers • tent erects • ...
czasownik + tent
Kolokacji: 34
pitch one's tent • go to one's tent • set up tents • live in tents • tent is erected • ...
przymiotnik + tent
Kolokacji: 57
large tent • big tent • small tent • white tent • huge tent • ...
przyimek + tent
Kolokacji: 19
of tents • to one's tent • with tents • for tents • inside the tent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.