"telescope" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

telescope rzeczownik

rzeczownik + telescope
Kolokacji: 26
radio telescope • Hubble Space Telescope • space telescope • Hubble telescope • Keck telescope • ...
telescope + rzeczownik
Kolokacji: 14
Telescope Science Institute • telescope maker • Telescope Facility • telescope mirror • telescope array • ...
telescope + czasownik
Kolokacji: 13
telescope shows • telescope observes • telescope detects • telescope reveals • telescope sees • ...
czasownik + telescope
Kolokacji: 7
use telescopes • reflect telescope • telescope trained • make telescopes • watch through one's telescope • ...
przymiotnik + telescope
Kolokacji: 28
large telescope • small telescope • optical telescope • powerful telescope • ground-based telescope • ...
przyimek + telescope
Kolokacji: 9
for telescopes • in telescopes • from telescopes • through a telescope • with a telescope • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.