PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"teaching" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

teaching rzeczownik

rzeczownik + teaching
Kolokacji: 23
church teaching • language teaching • school teaching • classroom teaching • student teaching • ...
teaching + rzeczownik
Kolokacji: 93
teaching hospital • teaching position • teaching staff • teaching career • teaching job • teaching method • teaching assistant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. teaching hospital = szpital, w którym uczą się studenci teaching hospital
2. teaching position = posada nauczyciela teaching position
3. teaching staff = grono pedagogiczne teaching staff
  • The teaching staff increased from 39 to more than 75.
  • The school year began with 426 students and 23 teaching staff.
  • In education there were several head teachers and over 150 teaching staff.
  • Over the summer, the university added to its teaching staff.
  • The image of a school is created by all, not just its teaching staff.
  • By 1960 the number stood at 770 with a teaching staff of 35.
  • The school has over 3000 students, and 300 teaching staff.
  • The school also has a teaching staff of about 50.
  • The school has 1,584 students and over 100 teaching staff.
  • Each university has 500-800 teaching staff and over 5000 law students.
4. teaching career = kariera w szkolnictwie teaching career
5. teaching job = praca w szkolnictwie teaching job
6. teaching method = metoda nauczania teaching method
8. teaching post = posada nauczyciela teaching post
9. teaching experience = doświadczenie w nauczaniu teaching experience
10. teaching tool = narzędzie nauczania teaching tool
12. teaching certificate = zaświadczenie nauczycielskie teaching certificate
13. teaching program = program pedagogiczny teaching program
14. teaching style = styl nauczycielski teaching style
15. teaching award = nagroda dydaktyczna teaching award
16. teaching material = materiały do nauki teaching material
17. teaching fellow = stypendysta prowadzący zajęcia teaching fellow
18. teaching duty = obowiązek dydaktyczny teaching duty
19. teaching faculty = wydział nauczycielski teaching faculty
20. teaching facility = obiekt nauczycielski teaching facility
21. teaching technique = metoda nauczycielska teaching technique
22. teaching degree = stopień nauczycielski teaching degree
teaching + czasownik
Kolokacji: 10
teaching includes • teaching focuses • teaching takes • teaching begins • teaching emphasizes • ...
czasownik + teaching
Kolokacji: 39
follow the teachings • continue teaching • spread one's teachings • include teaching • support teaching • ...
przymiotnik + teaching
Kolokacji: 85
religious teaching • Catholic teaching • Christian teaching • traditional teaching • Islamic teaching • ...
przyimek + teaching
Kolokacji: 15
of teaching • to teaching • through teaching • in teaching • on teaching • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.