Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"switch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

switch rzeczownik

rzeczownik + switch
Kolokacji: 48
power switch • wall switch • toggle switch • ignition switch • master switch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. power switch = przycisk zasilania (w różnych urządzeniach) power switch
  • The original model did not have level controls or a power switch.
  • He was smart enough to hand it to her, and hit the power switch.
  • The controls, including the power switch, are at the bottom and also hard to see.
  • Other models come with a power switch, which must be held during operation.
  • Then he held his breath, and turned the main power switch.
  • Tom set up his control board alongside, with the main power switch within easy reach.
  • Her husband reached toward the power switch for the monitor.
  • Then he opened the power switch and turned the room lights back on.
  • "It doesn't do anything when I hit the power switch."
  • He found its power switch by touch and turned it on.
2. wall switch = włącznik ścienny wall switch
3. toggle switch = przełącznik dwustabilny toggle switch
4. ignition switch = przełącznik zapłonu, stacyjka ignition switch
5. master switch = główny przełącznik (np. prądu) master switch
switch + rzeczownik
Kolokacji: 11
switch hitter • switch box • switch plate • switch panel • switch engine • ...
switch + czasownik
Kolokacji: 26
switch controls • switch comes • switch occurs • switch operates • switch takes • ...
czasownik + switch
Kolokacji: 17
flick a switch • flip the switch • throw the switch • press the switch • make the switch • ...
przymiotnik + switch
Kolokacji: 54
on-off switch • electrical switch • sudden switch • electronic switch • electric switch • ...
przyimek + switch
Kolokacji: 11
of switches • with a switch • on the switch • for the switch • to the switch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.