TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"suppress" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suppress czasownik

suppress + rzeczownik
Kolokacji: 58
suppress a smile • suppress the rebellion • suppress evidence • suppress the urge • suppress dissent • ...
czasownik + suppress
Kolokacji: 4
try to suppress • help suppress • used to suppress • attempt to suppress
suppress + przyimek
Kolokacji: 19
suppress by • suppress for • suppress in • suppress at • suppress with • ...
suppress + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
barely suppressed • quickly suppressed • brutally suppressed • violently suppressed • completely suppress • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.