BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"sunshine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sunshine rzeczownik

rzeczownik + sunshine
Kolokacji: 21
morning sunshine • spring sunshine • afternoon sunshine • Miss Sunshine • summer sunshine • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. morning sunshine = poranne słońce, poranne światło słoneczne morning sunshine
  • After the bright morning sunshine, it seemed very dark inside.
  • I put down the phone, and went back outside into the morning sunshine.
  • The bright morning sunshine did little to make the scene less bleak.
  • A moment later he was outside in the bright morning sunshine.
  • In the early morning sunshine, everything looked fresh and new.
  • The hills and forests were bright green in the morning sunshine.
  • She pushed open the window, put her face out into the morning sunshine, and sang.
  • About dawn, perhaps, and in the morning sunshine, I sleep!
  • He put her back down and she dashed out into the morning sunshine.
  • "All right," he said, and headed out into the morning sunshine.
2. spring sunshine = słońce wiosenne spring sunshine
3. afternoon sunshine = popołudniowe słońce, popołudniowe światło słoneczne afternoon sunshine
4. Miss Sunshine = Panna Słońce Miss Sunshine
sunshine + rzeczownik
Kolokacji: 21
Sunshine Coast • Sunshine State • Sunshine Band • sunshine policy • Sunshine Boy • ...
sunshine + czasownik
Kolokacji: 8
sunshine pours • sunshine makes • sunshine falls • sunshine comes • sunshine streams • ...
przymiotnik + sunshine
Kolokacji: 30
bright sunshine • warm sunshine • brilliant sunshine • Eternal Sunshine • little sunshine • ...
przyimek + sunshine
Kolokacji: 8
of sunshine • with sunshine • to sunshine • into the sunshine • in the sunshine • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.