KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"suggest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suggest czasownik

suggest + rzeczownik
Kolokacji: 88
suggest ways • suggest changes • suggest a thing • suggest reasons • suggest alternatives • evidence to suggest • suggest a link • ...
czasownik + suggest
Kolokacji: 17
seem to suggest • mean to suggest • try to suggest • go to suggest • lead to suggest • ...
suggest + przyimek
Kolokacji: 30
suggested by • suggest to • suggest in • suggest for • suggest about • ...
suggest + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 94
strongly suggest • further suggest • later suggest • once suggest • originally suggested • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.