"stretch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stretch rzeczownik

rzeczownik + stretch
Kolokacji: 25
stretch of highway • stretch of road • stretch of beach • mile stretch • stretch of land • stretch of sand • stretch of water • km stretch • ...
stretch + rzeczownik
Kolokacji: 14
stretch limousine • stretch run • stretch limo • stretch mark • stretch drive • ...
stretch + czasownik
Kolokacji: 8
stretch runs • stretch opens • stretch includes • stretch comes • stretch extends • ...
czasownik + stretch
Kolokacji: 9
cover a stretch • stretch is used • make down the stretch • stretch is built • stretch is completed • ...
przymiotnik + stretch
Kolokacji: 169
long stretch • short stretch • vast stretch • final stretch • large stretch • wide stretch • narrow stretch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. short stretch = krótki okres short stretch
3. final stretch = ostatni okres final stretch
4. vast stretch = ogromny odcinek vast stretch
6. wide stretch = szeroki odcinek wide stretch
7. full stretch = pełny odcinek full stretch
8. narrow stretch = wąski odcinek narrow stretch
9. open stretch = otwarty odcinek open stretch
10. great stretch = świetny okres great stretch
11. small stretch = niewielki odcinek small stretch
12. entire stretch = cały okres entire stretch
13. straight stretch = prosty odcinek straight stretch
14. flat stretch = odcinek mieszkania flat stretch
15. bad stretch = zły okres bad stretch
16. broad stretch = szeroki odcinek broad stretch
17. seventh-inning stretch = siódmy-runda odcinek seventh-inning stretch
18. lonely stretch = samotny okres lonely stretch
przyimek + stretch
Kolokacji: 19
with stretches • for stretches • by any stretch • down the stretch • along a stretch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.