Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"storage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

storage rzeczownik

rzeczownik + storage
Kolokacji: 45
data storage • information storage • energy storage • water storage • food storage • ...
storage + rzeczownik
Kolokacji: 124
storage space • storage facility • storage area • storage room • storage capacity • storage tank • storage device • storage system • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. storage space = powierzchnia magazynowa storage space
  • They didn't come near the door to the storage space.
  • But he didn't have the time or the storage space.
  • Do we have any legal right to the storage space?
  • At $500 a month, a $38,500 storage space would be paid for in about six and a half years.
  • It may have a small storage space and/or a head.
  • Turns out the building is storage space for moving companies.
  • It's a given that no one ever has enough storage space.
  • The right to have access to individual storage space for one's own use.
  • Easy access to storage space, he said, makes the problem worse.
  • "Do you want to use your house as a storage space for memories?"
2. storage area = obszar składowania storage area
4. storage room = magazyn, skrytka, składzik storage room
7. storage device = urządzenie do magazynowania, urządzenie do przechowywania czegoś (np. energii) storage device
9. storage unit = szafka, półka storage unit
10. storage need = potrzeba przechowywania storage need
12. storage site = miejsce przechowywania storage site
13. storage locker = szafka skrytkowa, szafka do przechowywania rzeczy (np. na dworcach kolejowych) storage locker
14. storage building = budynek przechowywania storage building
15. storage bin = pojemnik przechowywania storage bin
16. storage shed = szopa przechowywania storage shed
18. storage medium = nośnik danych storage medium
19. storage closet = szafa wnękowa przechowywania storage closet
20. storage depot = skład przechowywania storage depot
21. storage battery = akumulator (bateria) storage battery
22. storage media = nośniki danych storage media
23. storage box = skrzynia storage box
25. storage place = miejsce magazynowe, miejsce składowe, miejsce do przechowywania storage place
26. storage cabinet = szafka przechowywania storage cabinet
27. storage company = spółka przechowywania storage company
czasownik + storage
Kolokacji: 15
provide storage • storage is permitted • use for storage • include storage • allow storage • ...
przymiotnik + storage
Kolokacji: 61
cold storage • long-term storage • Brief storage • temporary storage • internal storage • ...
przyimek + storage
Kolokacji: 13
into storage • for storage • in storage • of storage • from storage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.