PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"stone" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stone rzeczownik

rzeczownik + stone
Kolokacji: 113
foundation stone • kidney stone • Oliver Stone • Sharon Stone • Rosetta Stone • memorial stone • paving stone • Mr. Stone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
  • However, foundation stone can be seen in the river bed.
  • However, from now on this could be kept as a good foundation stone.
  • The foundation stone for the building was placed in 1949.
  • The foundation stone of the church was closed June 1936.
  • Also, he was the one who laid the foundation stone for our new church.
  • The foundation stone of the new building was laid in 1923.
  • The foundation stone of the present church was laid in 1412.
  • He laid the foundation stone of the new church on 26 May 1848.
  • The foundation stone of the building was laid in 1912.
  • The foundation stone of the first church was laid in 1842.
3. Oliver Stone = Oliver Stone Oliver Stone
4. Sharon Stone = Sharon Stone Sharon Stone
5. Rosetta Stone = Kamień z Rosetty (zabytek piśmiennictwa) Rosetta Stone
7. paving stone = płyta chodnikowa paving stone
8. Mr. Stone = Mr. Stone Mr. Stone
9. building stone = kamień budowlany building stone
10. standing stone = stojący blok kamienny standing stone
11. Family Stone = Stone rodzinny Family Stone
13. Ms. Stone = Ms. Stone Ms. Stone
14. granite stone = granitowy kamień granite stone
15. Matt Stone = Matt Stone Matt Stone
16. Joss Stone = Joss Stone Joss Stone
17. Emma Stone = Emma Stone Emma Stone
18. cut stone = kamień ciosany cut stone
19. Robert Stone = Robert Stone Robert Stone
20. Peter Stone = Peter Stone Peter Stone
stone + rzeczownik
Kolokacji: 360
stone wall • stone building • Stone Age • stone floor • stone step • stone bridge • stone tool • stone structure • stone slab • ...
stone + czasownik
Kolokacji: 133
stone falls • stone comes • stone makes • stone begins • stone stands • Mr. Stone says • ...
czasownik + stone
Kolokacji: 106
throw stones • stone set • include the Rolling Stones • carve in stone • stone called • cut stone • carry stones • turn to stone • ...
przymiotnik + stone
Kolokacji: 208
precious stone • gray stone • flat stone • rough stone • smooth stone • cold stone • loose stone • heavy stone • solid stone • large stone • ...
przyimek + stone
Kolokacji: 26
of stone • with stones • in stone • to stone • from stone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.