BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"spring" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spring rzeczownik

rzeczownik + spring
Kolokacji: 85
Colorado Spring • Palm Spring • Silver Spring • Saratoga Spring • Alice Spring • Prague Spring • mineral spring • water spring • ...
spring + rzeczownik
Kolokacji: 184
spring training • spring break • spring semester • Spring Valley • spring flower • spring collection • spring season • spring water • ...
spring + czasownik
Kolokacji: 34
spring comes • spring arrives • spring brings • fed by springs • spring begins • ...
czasownik + spring
Kolokacji: 31
occur in spring • include springs • appear in spring • spring called • know for one's springs • ...
przymiotnik + spring
Kolokacji: 79
early spring • late spring • hot spring • warm spring • natural spring • past spring • thermal spring • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. early spring = przedwiośnie (wczesna wiosna) early spring
  • Then, the earlier spring and longer summer will not help them at all.
  • The new building is now expected to be ready in early spring.
  • A decision is expected to be made in early spring.
  • Since early spring they had been moving in on my building.
  • Should I cut it to the ground in the early spring?
  • Work on the design of the new museum is expected to begin in the early spring.
  • She had started in early spring; now it was summer.
  • The plants must be cut back to the ground in early spring.
  • Is it best to do this in the fall or early spring?
  • Division should be done in the late fall or early spring.
2. late spring = spóźniona sprężyna late spring
3. hot spring = gorące źródło hot spring
4. warm spring = ciepła wiosna warm spring
5. natural spring = naturalna wiosna natural spring
6. past spring = za źródłem past spring
7. thermal spring = cieplica, terma, gorące źródło thermal spring
8. underground spring = podziemne źródło underground spring
9. nearby spring = pobliskie źródło nearby spring
10. cold spring = zimna wiosna cold spring
11. small spring = sprężynka small spring
12. previous spring = poprzednia wiosna previous spring
13. wet spring = mokra wiosna wet spring
przyimek + spring
Kolokacji: 24
until spring • since spring • for spring • by spring • of spring • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.