"speed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speed czasownik

speed + przyimek
Kolokacji: 29
speed up • speed off • speed through • speed down • speed toward • ...
speed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
speed away • speed forward • speed ahead • speed quickly • greatly speed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. speed away = prędkość daleko speed away
  • The person got back into the car and it sped away.
  • A moment later, it sped away into the black night.
  • The back door opened, someone fell out, and the car sped away.
  • They said the two got in and the van sped away.
  • A moment only, and they sped away through the heavy sea.
  • Those were his final words of advice before we sped away.
  • Then he was turning the boat around and speeding away.
  • Then she got in and sped away, back home to London.
  • Something climbed up into the air and sped away across the night.
  • In the next block south, too far off for him to recognize the make and model, a car was speeding away.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.