eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"sleep" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sleep rzeczownik

rzeczownik + sleep
Kolokacji: 6
REM sleep • beauty sleep • night sleep • Sound Sleep • quality sleep • ...
sleep + rzeczownik
Kolokacji: 55
sleep apnea • sleep disorder • sleep deprivation • sleep problem • Sleep Personality • Sleep Medication • sleep pattern • ...
sleep + czasownik
Kolokacji: 15
sleep comes • sleep takes • sleep overcomes • sleep overtakes • sleep eludes • ...
czasownik + sleep
Kolokacji: 62
lose sleep • need sleep • die in one's sleep • disturb one's sleep • talk in one's sleep • get some sleep • catch up on one's sleep • ...
przymiotnik + sleep
Kolokacji: 74
deep sleep • dreamless sleep • long sleep • little sleep • good sleep • fitful sleep • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. deep sleep = kamienny sen deep sleep
2. dreamless sleep = sen bez marzeń sennych dreamless sleep
3. long sleep = długi sen long sleep
4. little sleep = mało snu little sleep
5. good sleep = dobry sen good sleep
6. fitful sleep = niespokojny sen fitful sleep
7. Big Sleep = Sen wieczny Big Sleep
8. troubled sleep = niespokojny sen troubled sleep
9. restless sleep = niespokojny sen restless sleep
10. uneasy sleep = niespokojny sen uneasy sleep
11. restful sleep = kojący sen restful sleep
12. heavy sleep = ciężki sen heavy sleep
13. drugged sleep = sen pod wpływem środków odurzających drugged sleep
przyimek + sleep
Kolokacji: 20
during sleep • without sleep • to sleep • of sleep • from sleep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.