"signal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

signal rzeczownik

rzeczownik + signal
Kolokacji: 120
radio signal • hand signal • distress signal • traffic signal • analog signal • warning signal • television signal • video signal • ...
signal + rzeczownik
Kolokacji: 105
signal processing • signal strength • signal box • signal transduction • signal light • Signal Corps • signal processor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. signal strength = natężenie sygnału signal strength
3. signal box = nastawnia (budynek na kolei, w którym kieruje się ruchem kolejowym) signal box
  • A new signal box was built on the same site in the 1990s.
  • In 1904, a second signal box was opened with the name If.
  • The signal box was next to these on the down side.
  • A signal box, which was still in use into the 1980s, also remains.
  • There was a signal box on the other side of the road.
  • There's a signal box, from which the other picture was taken.
  • A signal box was provided from 1877 at the west end of the station.
  • The signal box had closed on 10 May that year.
  • The signal box was built to the west of the station building.
  • "By the time you reach the signal box I should have the complete picture."
5. signal light = sygnalizator świetlny signal light
6. Signal Corps = wojska łączności w armii USA Signal Corps
7. signal processor = procesor sygnałowy signal processor
9. Signal Hill = Sygnał Wzgórze Signal Hill
10. signal flag = flaga sygnałowa signal flag
11. signal system = system sygnału signal system
12. signal fire = ognisko sygnałowe signal fire
13. signal station = sygnał stacja signal station
signal + czasownik
Kolokacji: 75
signal comes • signal reaches • signal goes • signal travels • signal covers • ...
czasownik + signal
Kolokacji: 51
receive signals • transmit signals • carry signals • use signals • broadcast a definition signal • pick up signals • send out signals • ...
przymiotnik + signal
Kolokacji: 204
digital signal • clear signal • strong signal • electrical signal • mixed signal • busy signal • weak signal • wrong signal • audio signal • ...
przyimek + signal
Kolokacji: 16
of signals • on one's signal • with signals • to signals • by signals • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.