PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"sight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sight rzeczownik

rzeczownik + sight
Kolokacji: 37
sight of one's face • sight of one's body • eye sight • gun sight • sight of blood • ...
sight + rzeczownik
Kolokacji: 5
sight line • sight gag • sight picture • sight reading • sight hound
sight + czasownik
Kolokacji: 60
sight makes • sight includes • sight brings • sight gives • sight fills • ...
czasownik + sight
Kolokacji: 59
lose sight • catch sight • set one's sights • let out of one's sight • hide in sight • disappear from sight • vanish from sight • ...
przymiotnik + sight
Kolokacji: 174
plain sight • common sight • familiar sight • strange sight • beautiful sight • telescopic sight • mere sight • welcome sight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. plain sight = prosty wzrok plain sight
2. common sight = powszechny widok common sight
3. familiar sight = znajomy widok familiar sight
4. strange sight = dziwny wzrok strange sight
5. beautiful sight = piękny wzrok beautiful sight
7. mere sight = sam wzrok mere sight
8. welcome sight = mile widziany wzrok welcome sight
9. impressive sight = imponujący widok impressive sight
10. rare sight = rzadki widok rare sight
11. rear sight = celownik rear sight
12. unusual sight = niezwykły wzrok unusual sight
13. amazing sight = zdumiewając wzrok amazing sight
14. spectacular sight = wzrok wielkiego widowiska spectacular sight
15. clear sight = czysty wzrok clear sight
16. new sight = nowy wzrok new sight
17. main sight = główny wzrok main sight
18. terrible sight = straszny wzrok terrible sight
19. front sight = muszka (element budowy karabinu) front sight
20. wonderful sight = cudowny wzrok wonderful sight
21. horrible sight = okropny wzrok horrible sight
22. pleasant sight = przyjemny wzrok pleasant sight
23. optical sight = optyczny wzrok optical sight
24. interesting sight = interesujący wzrok interesting sight
25. awesome sight = robiący wrażenie wzrok awesome sight
przyimek + sight
Kolokacji: 17
within sight • in sight • of sight • from sight • into sight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.