KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shape rzeczownik

rzeczownik + shape
Kolokacji: 103
body shape • shape of one's head • leaf shape • shape of one's face • diamond shape • ...
shape + rzeczownik
Kolokacji: 4
shape change • shape shifter • shape parameter • shape changer
shape + czasownik
Kolokacji: 106
shape moves • shape appears • shape makes • shape comes • shape changes • ...
czasownik + shape
Kolokacji: 67
take shape • change shape • give shape • make shapes • hold one's shape • create shapes • retain one's shape • lose one's shape • ...
przymiotnik + shape
Kolokacji: 362
good shape • bad shape • better shape • dark shape • geometric shape • great shape • physical shape • rectangular shape • ...
przyimek + shape
Kolokacji: 23
into shape • in shape • of shapes • with shapes • due to one's shape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.