Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"set" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

set rzeczownik

rzeczownik + set
Kolokacji: 155
television set • box set • data set • TV set • sun set • skill set • movie set • stage set • feature set • film set • set of one's jaw • ...
set + rzeczownik
Kolokacji: 37
set piece • set amount • set list • set theory • set designer • set design • set period • set point • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. set piece = stały fragment gry set piece
2. set amount = ilość zbioru set amount
3. set list = setlista (lista utworów granych przez zespół na koncercie) set list
4. set theory = teoria mnogości (teoria zbiorów) set theory
5. set designer = dekorator, scenograf set designer
6. set design = projekt dekoracji scenicznej set design
7. set period = zbiór okres set period
8. set point = piłka setowa set point
9. set number = liczba zbioru set number
10. set x = x zbioru set x
11. set pattern = ustalony wzorzec, sztampa set pattern
12. set menu = gotowe menu, zestaw menu set menu
set + czasownik
Kolokacji: 77
set contains • set consists • set features • set includes • set comes • set begins • set goes • set forms • set makes • ...
czasownik + set
Kolokacji: 94
design sets • set is released • lose in several sets • compete in a set • win in sets • develop a set • contain a set • create a set • ...
przymiotnik + set
Kolokacji: 318
new set • different set • complete set • full set • boxed set • straight set • particular set • entire set • separate set • specific set • ...
przyimek + set
Kolokacji: 27
between sets • during one's set • in front of the television set • through a set • on the set • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.