Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"sector" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sector rzeczownik

rzeczownik + sector
Kolokacji: 103
service sector • manufacturing sector • business sector • banking sector • energy sector • technology sector • industry sector • ...
sector + rzeczownik
Kolokacji: 60
sector worker • sector organization • sector job • sector pension • sector company • ...
sector + czasownik
Kolokacji: 47
sector grows • sector includes • sector provides • sector employs • sector accounts • ...
czasownik + sector
Kolokacji: 33
divide into several sectors • work with the sector • represent the sector • cover the sector • find in the sector • ...
przymiotnik + sector
Kolokacji: 161
private sector • public sector • financial sector • industrial sector • tertiary sector • agricultural sector • economic sector • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
2. public sector = sektor publiczny public sector
  • Your problem has little to do with the problems of the public sector.
  • Some activities of government must always be provided in the public sector.
  • Have you got any idea of what the public sector looks like these days, Will?
  • They often provide similar services to other parts of the public sector.
  • If only it was the same in the public sector.
  • But that does not mean the government wants to stop them in the public sector.
  • Through these efforts the public sector has been playing its role.
  • Such then is the nature of the public sector in those countries.
  • The public sector was out of control for many years.
  • But working in the public sector is just as bad.
4. industrial sector = sektor przemysłowy industrial sector
5. tertiary sector = sektor usług, trzeci sektor tertiary sector
6. agricultural sector = sektor rolno-spożywczy agricultural sector
7. economic sector = sektor gospodarki, sektor gospodarki economic sector
8. commercial sector = handlowy sektor commercial sector
9. retail sector = sektor detaliczny retail sector
12. large sector = duży sektor large sector
13. primary sector = przemysł surowcowy primary sector
14. secondary sector = sektor przemysłowy secondary sector
15. corporate sector = sektor przedsiębiorstwa corporate sector
16. important sector = ważny sektor important sector
17. certain sector = pewny sektor certain sector
18. nonprofit sector = nonprofit sektor nonprofit sector
19. social sector = społeczny sektor social sector
20. northern sector = północny sektor northern sector
21. entire sector = cały sektor entire sector
22. key sector = kluczowy sektor key sector
23. specific sector = konkretny sektor specific sector
24. major sector = główny sektor major sector
25. new sector = nowy sektor new sector
26. whole sector = cały sektor whole sector
28. small sector = mały sektor small sector
29. American sector = Amerykański sektor American sector
30. particular sector = szczególny sektor particular sector
31. southern sector = południowy sektor southern sector
32. independent sector = niezależny sektor independent sector
33. eastern sector = wschodni sektor eastern sector
34. informal sector = szara strefa (w gospodarce) informal sector
35. automotive sector = samochodowy sektor automotive sector
36. strong sector = silny sektor strong sector
38. educational sector = edukacyjny sektor educational sector
39. civilian sector = sektor cywila civilian sector
przyimek + sector
Kolokacji: 14
in one's sector • within the sector • across the sector • between the sector • into the sector • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.