"road" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

road rzeczownik

rzeczownik + road
Kolokacji: 422
dirt road • access road • County Road • Hampton Road • toll road • mountain road • gravel road • Silk Road • Abbey Road • Valley Road • ...
road + rzeczownik
Kolokacji: 178
road trip • road map • road race • road sign • road construction • road junction • Road Warrior • road game • road accident • ...
road + czasownik
Kolokacji: 134
road leading • road connecting • road crosses • road linking • road runs • road ends • road enters • road passes • road turns • ...
czasownik + road
Kolokacji: 95
include roads • repair roads • situate on the road • road is paved • road is managed • road is maintained • cross the road • rebuild roads • ...
przymiotnik + road
Kolokacji: 246
main road • narrow road • paved road • two-lane road • Roman road • rural road • arterial road • rough road • unpaved road • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
(6) rural, urban, municipal
Kolokacji: 3
(11) busy, particular
Kolokacji: 2
(12) long, endless
Kolokacji: 2
(16) major, better, best
Kolokacji: 3
(18) local, national, federal
Kolokacji: 3
(19) private, public, secluded
Kolokacji: 3
(21) only, lonely, dual, lonesome
Kolokacji: 4
(25) dark, red, black, unlit
Kolokacji: 4
(26) muddy, wet, dry, slushy
Kolokacji: 4
(27) empty, congested, sunken
Kolokacji: 3
(28) nearby, adjacent
Kolokacji: 2
(30) quiet, easy, smooth
Kolokacji: 3
(34) scenic, beautiful
Kolokacji: 2
(37) provincial, well-traveled
Kolokacji: 2
(38) slippery, slick, twisted
Kolokacji: 3
(39) sandy, asphalted, earthen
Kolokacji: 3
(40) unimproved, red-dirt, improved
Kolokacji: 3
(42) flat, circular, sleepy, alpine
Kolokacji: 4
(44) middle, inner, circumferential
Kolokacji: 3
1. middle road = środek droga middle road
2. inner ring road = wewnętrzna obwodnica inner ring road
(45) entire, whole
Kolokacji: 2
(46) parallel, radial, moonlit
Kolokacji: 3
(47) one-lane, five-lane, six-lane
Kolokacji: 3
(49) northern, southern, southbound
Kolokacji: 3
(50) unmarked, well-marked
Kolokacji: 2
(51) early, primitive
Kolokacji: 2
(52) impassable, passable
Kolokacji: 2
(53) certain, sealed
Kolokacji: 2
(54) slow, windy, fast, high-speed
Kolokacji: 4
(55) wooded, overgrown
Kolokacji: 2
(60) washed-out, weary
Kolokacji: 2
(61) hard-surfaced, underground
Kolokacji: 2
przyimek + road
Kolokacji: 38
including roads • via a road • by road • for roads • with roads • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.