"retired" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

retired przymiotnik

retired + rzeczownik
Kolokacji: 187
retired officer • retired general • retired teacher • retired professor • retired worker • retired colonel • retired executive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.