"residential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

residential przymiotnik

residential + rzeczownik
Kolokacji: 173
residential area • residential development • residential building • residential neighborhood • residential property • ...
przysłówek + residential
Kolokacji: 6
primarily residential • predominantly residential • mainly residential • largely residential • entirely residential • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.