Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"removal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

removal rzeczownik

rzeczownik + removal
Kolokacji: 21
snow removal • asbestos removal • debris removal • hair removal • waste removal • ...
removal + rzeczownik
Kolokacji: 15
Removal Act • removal process • removal proceedings • removal procedure • removal operation • ...
removal + czasownik
Kolokacji: 19
removal causes • removal allows • removal leaves • removal results • removal leads • ...
czasownik + removal
Kolokacji: 22
require the removal • include the removal • allow removal • order the removal • involve the removal • ...
przymiotnik + removal
Kolokacji: 36
surgical removal • complete removal • Indian Removal • easy removal • immediate removal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(4) easy, gradual
Kolokacji: 2
1. easy removal = łatwe usunięcie easy removal
2. gradual removal = graduał usunięcie gradual removal
(6) permanent, temporary
Kolokacji: 2
(7) eventual, final
Kolokacji: 2
(8) mechanical, manual
Kolokacji: 2
(9) selective, wholesale
Kolokacji: 2
(10) systematic, voluntary
Kolokacji: 2
przyimek + removal
Kolokacji: 17
of removal • after the removal • for the removal • with the removal • to the removal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.