"removal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

removal rzeczownik

rzeczownik + removal
Kolokacji: 21
snow removal • asbestos removal • debris removal • hair removal • waste removal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. snow removal = śnieg usunięcie snow removal
2. asbestos removal = azbest usunięcie asbestos removal
3. debris removal = odgruzowanie debris removal
removal + rzeczownik
Kolokacji: 15
Removal Act • removal process • removal proceedings • removal procedure • removal operation • ...
removal + czasownik
Kolokacji: 19
removal causes • removal allows • removal leaves • removal results • removal leads • ...
czasownik + removal
Kolokacji: 22
require the removal • include the removal • allow removal • order the removal • involve the removal • ...
przymiotnik + removal
Kolokacji: 36
surgical removal • complete removal • Indian Removal • easy removal • immediate removal • ...
przyimek + removal
Kolokacji: 17
of removal • after the removal • for the removal • with the removal • to the removal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.