"relaxation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

relaxation rzeczownik

relaxation + rzeczownik
Kolokacji: 11
relaxation technique • relaxation exercise • relaxation time • relaxation therapy • relaxation training • ...
czasownik + relaxation
Kolokacji: 9
promote relaxation • include relaxation • cause relaxation • induce relaxation • seek relaxation • ...
przymiotnik + relaxation
Kolokacji: 16
deep relaxation • complete relaxation • slight relaxation • total relaxation • little relaxation • ...
(1) deep, far
Kolokacji: 2
(3) slight, little, muscular
Kolokacji: 3
(4) total, general
Kolokacji: 2
1. total relaxation = całkowity relaks total relaxation
(5) gradual, simple
Kolokacji: 2
(6) mental, physical
Kolokacji: 2
przyimek + relaxation
Kolokacji: 6
for relaxation • of relaxation • to relaxation • in relaxation • with relaxation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.