"referendum" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

referendum rzeczownik

rzeczownik + referendum
Kolokacji: 25
independence referendum • bond referendum • voter referendum • Quebec referendum • November referendum • ...
referendum + rzeczownik
Kolokacji: 13
referendum campaign • referendum exception • referendum question • referendum vote • referendum result • ...
referendum + czasownik
Kolokacji: 18
referendum passes • referendum fails • referendum solves • referendum takes • referendum asks • ...
czasownik + referendum
Kolokacji: 15
referendum is held • vote by referendum • referendum scheduled • approve a referendum • call a referendum • ...
przymiotnik + referendum
Kolokacji: 31
national referendum • constitutional referendum • popular referendum • public referendum • statewide referendum • ...
przyimek + referendum
Kolokacji: 11
by referendum • for a referendum • in a referendum • following a referendum • after a referendum • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.