ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"radiation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

radiation rzeczownik

rzeczownik + radiation
Kolokacji: 22
background radiation • gamma radiation • microwave radiation • synchrotron radiation • heat radiation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. background radiation = promieniowanie tła background radiation
2. gamma radiation = promieniowanie gamma gamma radiation
  • Gamma radiation can go all the way through the body.
  • After a period of time, the gamma radiation in his body began to wear off.
  • The gamma radiation will spread energy over a much larger volume.
  • Gamma radiation enters both through the end window and the side walls.
  • The gamma radiation alone will be enough to kill us all.
  • Hope it doesn't have the usual effects of gamma radiation on human tissue.
  • I'm not certain of any increase in gamma radiation.
  • At its maximum, there would be a strong burst of gamma radiation.
  • Your early research into gamma radiation was the basic foundation for all our work here.
  • Gamma radiation is the type produced by an X-ray machine.
3. microwave radiation = promieniowanie mikrofalowe microwave radiation
radiation + rzeczownik
Kolokacji: 77
radiation therapy • radiation treatment • radiation exposure • radiation level • radiation dose • radiation poisoning • radiation sickness • ...
radiation + czasownik
Kolokacji: 23
radiation causes • radiation affects • radiation shielding • radiation reaches • radiation comes • ...
czasownik + radiation
Kolokacji: 27
absorb radiation • use radiation • expose to radiation • detect radiation • produce radiation • ...
przymiotnik + radiation
Kolokacji: 56
electromagnetic radiation • solar radiation • ultraviolet radiation • cosmic radiation • infrared radiation • ...
przyimek + radiation
Kolokacji: 15
of radiation • with radiation • to radiation • from radiation • in radiation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.