BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"provision" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

provision rzeczownik

rzeczownik + provision
Kolokacji: 82
provision of services • tax provision • contract provision • security provision • pension provision • ...
provision + czasownik
Kolokacji: 80
provision allows • provision applies • provision requires • provision includes • provision makes • ...
czasownik + provision
Kolokacji: 52
contain provisions • make provision • violate provisions • bring provisions • include a provision • ...
przymiotnik + provision
Kolokacji: 122
special provision • specific provision • constitutional provision • new provision • certain provision • similar provision • key provision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
  • Most on the other hand have no specific such provision.
  • The Court's rules make no specific provision for how to name cases.
  • There was no specific provision for this in our text.
  • Even specific provisions that are common to all three versions may be changed.
  • But specific provisions are probably not the key to reaching agreement.
  • In each case, specific provisions have been devoted to public service obligations.
  • If I give a little background on the specific provisions made by the appropriate legislation it might help.
  • The two chambers have big differences on specific provisions of the patients' rights legislation.
  • There were no specific provisions for their trial, or imprisonment.
  • If so, it may be possible to include specific provisions to prevent them recurring.
3. constitutional provision = postanowienie konstytucji constitutional provision
4. new provision = nowy przepis new provision
7. key provision = kluczowe dostarczenie key provision
8. statutory provision = przepis prawny, postanowienie ustawowe statutory provision
9. legal provision = postanowienie prawne legal provision
10. major provision = główne dostarczenie major provision
11. relevant provision = właściwy przepis relevant provision
12. important provision = ważne postanowienie important provision
13. main provision = główne postanowienie main provision
15. far provision = daleko dostarczenie far provision
16. controversial provision = kontrowersyjne dostarczenie controversial provision
17. general provision = przepis ogólny general provision
przyimek + provision
Kolokacji: 19
with provisions • of provisions • over several provisions • among provisions • without provisions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.