TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"provider" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

provider rzeczownik

rzeczownik + provider
Kolokacji: 77
healthcare provider • service provider • care provider • Internet provider • cable provider • health provider • health-care provider • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
  • The school doesn't always need to be the service provider.
  • They just pay a service provider to take care of all that.
  • "They see them as service providers to people in need."
  • So all of these things are service providers and provide information on the network.
  • The office in the hospital building that had been used by the first service provider was no longer available.
  • This is not yet the case with the service providers.
  • The same should be true of service providers on the Internet.
  • Maybe she can get call records from the other service providers.
  • Has anyone looked at capital spending of the service providers?
  • There should also be rules to meet the needs of other service providers.
3. care provider = instytucja lub firma dostarczająca opiekę care provider
5. cable provider = firma dostarczająca telewizję kablową cable provider
6. health provider = dostawca zdrowotny health provider
7. health-care provider = dostawca dotyczący służby zdrowia health-care provider
9. information provider = dostawca informacji information provider
10. abortion provider = dostawca dotyczący przerywania ciąży abortion provider
11. health care provider = dostawca usług medycznych health care provider
12. education provider = dostawca edukacyjny education provider
14. software provider = dostawca softwarowy software provider
15. insurance provider = dostawca ubezpieczeniowy insurance provider
16. satellite provider = dostawca satelicki satellite provider
17. training provider = podmiot świadczący usługi szkoleniowe training provider
19. network provider = dostawca sieci network provider
20. data provider = dostawca danych data provider
21. phone provider = dostawca telefonu phone provider
provider + rzeczownik
Kolokacji: 3
provider organization • provider information • provider network
provider + czasownik
Kolokacji: 25
provider offers • provider uses • provider provides • provider says • provider needs • ...
czasownik + provider
Kolokacji: 19
seek from healthcare provider • replace from healthcare provider • call one's health provider • direct by one's healthcare provider • ...
przymiotnik + provider
Kolokacji: 63
large provider • major provider • private provider • qualified health provider • medical provider • local provider • primary provider • ...
przyimek + provider
Kolokacji: 11
for providers • to providers • with providers • by one's healthcare provider • between providers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.