"prosperity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prosperity rzeczownik

prosperity + rzeczownik
Kolokacji: 3
prosperity gospel • prosperity theology • Prosperity Partnership
prosperity + czasownik
Kolokacji: 9
prosperity depends • prosperity comes • prosperity returns • prosperity continues • prosperity brings • ...
czasownik + prosperity
Kolokacji: 29
bring prosperity • enjoy prosperity • achieve prosperity • promote prosperity • ensure prosperity • ...
przymiotnik + prosperity
Kolokacji: 34
economic prosperity • great prosperity • future prosperity • relative prosperity • new prosperity • ...
przyimek + prosperity
Kolokacji: 11
of prosperity • to prosperity • for prosperity • in prosperity • with prosperity • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.