"projection" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

projection rzeczownik

rzeczownik + projection
Kolokacji: 37
video projection • revenue projection • budget projection • earnings projection • growth projection • ...
projection + rzeczownik
Kolokacji: 19
projection screen • projection room • projection system • projection booth • projection equipment • ...
projection + czasownik
Kolokacji: 17
projection shows • projection indicates • projection suggests • projection assumes • projection gives • ...
czasownik + projection
Kolokacji: 14
make projections • use projections • exceed projections • include projections • meet one's projections • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
2. use projections = przewidywania wykorzystania use projections
przymiotnik + projection
Kolokacji: 75
astral projection • optimistic projection • financial projection • current projection • holographic projection • ...
przyimek + projection
Kolokacji: 17
with projections • on projections • of projections • for projection • to projections • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.