BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"professor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

professor rzeczownik

rzeczownik + professor
Kolokacji: 127
law professor • adjunct professor • university professor • college professor • Harvard professor • research professor • business professor • ...
professor + rzeczownik
Kolokacji: 80
Professor Michael S. Hart • Professor x • Professor Emerita • Professor Hill • Professor Moriarty • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(4) Hill, King, Challenger
Kolokacji: 3
(5) Xavier, Gregory, Martin
Kolokacji: 3
(6) Smith, Epstein
Kolokacji: 2
(7) Cox
Kolokacji: 2
1. Professor Gates = Profesor Gates Professor Gates
2. Professor Wilson = Profesor Wilson Professor Wilson
3. Professor Hawking = Profesor polując z sokołem Professor Hawking
4. Professor Anderson = Profesor Anderson Professor Anderson
5. Professor Thompson = Profesor Thompson Professor Thompson
6. Professor Freedman = Profesor Wyzwoleniec Professor Freedman
7. Professor Wu = Profesor Wu Professor Wu
8. Professor Einstein = Profesor Einstein Professor Einstein
9. Professor Fischer = Profesor Fischer Professor Fischer
10. Professor Henry = Profesor Henry Professor Henry
(10) Friedman, Galbraith
Kolokacji: 2
(11) Goldman, Turner, Fisher, Wolff
Kolokacji: 4
(12) Bell, Jones, Levy
Kolokacji: 3
(14) Reich, Sullivan, Taylor
Kolokacji: 3
(15) Hazard, Said
Kolokacji: 2
professor + czasownik
Kolokacji: 74
professor says • professor teaches • professor tells • professor writes • professor gives • ...
czasownik + professor
Kolokacji: 37
appoint professor • name professor • join as a professor • teach as a professor • appoint as a professor • make professor • ...
przymiotnik + professor
Kolokacji: 57
associate professor • assistant professor • clinical professor • emeritus professor • English professor • retired professor • ...
przyimek + professor
Kolokacji: 12
with professors • to professor • from professors • of professor • for professors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.