BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"process" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

process rzeczownik

rzeczownik + process
Kolokacji: 411
peace process • selection process • manufacturing process • production process • application process • review process • ...
process + rzeczownik
Kolokacji: 19
process right • process control • process clause • process server • process improvement • ...
process + czasownik
Kolokacji: 132
process involves • process occurs • process requires • process begins • process leads • process continues • process includes • ...
czasownik + process
Kolokacji: 93
process required • process called • process known • study processes • accelerate the process • undergo a process • repeat the process • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. process required = proces wymagał process required
  • The process is usually known as 'learning to read by reading'.
  • The process which led to this choice is not known.
  • This process, known as second review takes place when the record is 15 to 25 years old.
  • This is done through a process known as "environmental management."
  • This process of working together is known as 'joint management'.
  • We have a bias for the process known as democracy.
  • The process of moving the physical location is known as data migration.
  • The process of checking the base data is known as the candidate check.
  • The process leading to loss of material is known as "wear".
  • But the politics and process of the succession are known only to a small circle.
4. study processes = procesy naukowe study processes
9. include processes = obejmuj procesy include processes
19. explain the process = wyjaśniaj proces explain the process
21. slow the process = wolny proces slow the process
24. follow the process = nastąp po procesie follow the process
25. support a process = popieraj proces support a process
26. see the process = zobacz proces see the process
27. stop the process = zapobiegnij procesowi stop the process
29. regulate processes = ureguluj procesy regulate processes
przymiotnik + process
Kolokacji: 486
political process • due process • whole process • democratic process • creative process • legislative process • entire process • ...
przyimek + process
Kolokacji: 25
between processes • without process • throughout the process • through the process • in the process • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.