MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"presentation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

presentation rzeczownik

rzeczownik + presentation
Kolokacji: 45
awards presentation • PowerPoint presentation • video presentation • multimedia presentation • slide presentation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
4. multimedia presentation = prezentacja multimedialna multimedia presentation
  • Create an accessible multimedia presentation of up to seven minutes in length.
  • Many teachers use the extra time for multimedia presentations like movies or music relevant to the course.
  • There is a small historic museum and a multimedia presentation about the battle.
  • The next step is to give more students than the few now using them the tools to produce their own multimedia presentations.
  • The first of four multimedia presentations featuring readings, music, video and performance art.
  • The media division produces resources for the web, print, and multimedia presentations.
  • Kids are also shown multimedia presentations about the history of computers.
  • This theory has been applied to the use of multimedia presentations.
  • A broadcast may be a live or recorded multimedia presentation.
  • Q. What kind of material lends itself to multimedia presentation?
5. slide presentation = prezentacja zjeżdżalni slide presentation
presentation + rzeczownik
Kolokacji: 20
presentation ceremony • presentation skill • presentation slide • presentation style • presentation software • ...
presentation + czasownik
Kolokacji: 22
presentation includes • presentation takes • presentation makes • presentation follows • presentation features • ...
czasownik + presentation
Kolokacji: 23
include presentations • give a presentation • make a presentation • feature presentations • create presentations • ...
przymiotnik + presentation
Kolokacji: 125
dramatic presentation • public presentation • visual presentation • special presentation • formal presentation • ...
przyimek + presentation
Kolokacji: 15
for presentation • of presentation • in one's presentation • on presentation • from some presentation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.