"powder" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

powder rzeczownik

rzeczownik + powder
Kolokacji: 34
chili powder • talcum powder • cocoa powder • baby powder • milk powder • ...
powder + rzeczownik
Kolokacji: 36
powder magazine • powder room • powder keg • powder form • powder charge • ...
powder + czasownik
Kolokacji: 7
powder contains • powder explodes • powder ignites • powder burns • powder dissolves • ...
czasownik + powder
Kolokacji: 13
use powder • bake powder • contain powder • powder made • add powder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. use powder = proszek wykorzystania use powder
2. bake powder = piecz proszek bake powder
przymiotnik + powder
Kolokacji: 47
white powder • black powder • fine powder • smokeless powder • dry powder • ...
przyimek + powder
Kolokacji: 8
into powder • with powder • of powder • in powder • for powder • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.