TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"potter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

potter rzeczownik

rzeczownik + potter
Kolokacji: 24
Harry Potter • Beatrix Potter • Mr. Potter • Dennis Potter • Chris Potter • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. Beatrix Potter = Beatrix Garncarz Beatrix Potter
3. Mr. Potter = Mr. Garncarz Mr. Potter
4. Dennis Potter = Dennis Garncarz Dennis Potter
5. Chris Potter = Chris Garncarz Chris Potter
potter + rzeczownik
Kolokacji: 20
Harry Potter fantasy • Harry Potter series • Harry Potter book • Harry Potter film • Potter County • ...
potter + czasownik
Kolokacji: 11
Mr. Potter says • Potter writes • Potter makes • potter uses • Potter continues • ...
przymiotnik + potter
Kolokacji: 8
English potter • local potter • British potter • Japanese potter • American potter • ...
przyimek + potter
Kolokacji: 5
of Harry Potter • in Harry Potter • by Beatrix Potter • for Harry Potter • to Harry Potter

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.