"postpone" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

postpone czasownik

postpone + rzeczownik
Kolokacji: 25
postpone a decision • postpone plans • postpone one's trip • postpone a vote • postpone action • ...
czasownik + postpone
Kolokacji: 9
decide to postpone • keep postponing • agree to postpone • consider postponing • forced to postpone • ...
postpone + przyimek
Kolokacji: 19
postponed until • postponed for • postponed from • postponed to • postpone on • ...
postpone + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
postponed indefinitely • repeatedly postponed • postponed twice • later postponed • merely postpone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.