"positively" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

positively przysłówek

czasownik + positively
Kolokacji: 56
positively identified • respond positively • positively charged • positively received • react positively • look positively • ...
positively + przymiotnik
Kolokacji: 13
positively buoyant • positively dangerous • positively giddy • positively cheerful • positively frightening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.