"parameter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

parameter rzeczownik

rzeczownik + parameter
Kolokacji: 28
model parameter • design parameter • system parameter • input parameter • Practice parameter • ...
parameter + rzeczownik
Kolokacji: 14
parameter value • parameter space • parameter estimation • Parameter name Carbon Dioxide • parameter estimate • ...
parameter + czasownik
Kolokacji: 15
parameter includes • parameter describes • parameter defines • parameter determines • parameter varies • ...
czasownik + parameter
Kolokacji: 17
parameter is used • measure parameters • adjust parameters • set the parameters • parameter required • ...
przymiotnik + parameter
Kolokacji: 68
important parameter • certain parameter • different parameter • physical parameter • orbital parameter • ...
przyimek + parameter
Kolokacji: 9
of parameters • with parameters • on parameters • for parameters • in parameters • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.